Chatbot ontwerpen: 3 ethische dilemma’s

Stel, je wilt graag een chatbot ontwerpen voor jouw bedrijf. Je hebt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de doelgroep, maar het blijkt dat deze wensen en behoeften stereotyperend zijn. Wat doe je dan? Kies je voor de mening van de doelgroep of ga je je als bedrijf tegen deze stereotypen in? In…

Hoe kan je als bedrijf rekening houden met het ethisch perspectief binnen het gebruik van artificial intelligence?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van ‘artificial intelligence’. Veel van deze bedrijven lopen achter met het ethisch perspectief binnen deze technologie. Hoe zorgen we ervoor dat artificial intelligence gebruik maakt van normen en waarden, die door de samenleving worden geaccepteerd? Het is nodig om deze machines goed ‘op te voeden’. Bedrijven bieden tegenwoordig misschien net…