Zijn algoritmes discriminerend?

Algoritmes, elke dag hebben wij met ze te maken. Ze maken keuzes, zoals welk nieuws we voorgeschoteld krijgen en welke nieuwe muziek we te horen krijgen. Echter worden algoritmes ook ingezet voor nog veel belangrijkere zaken. Zo bepalen algoritmes welke functies een persoon te zien krijgt en of een crimineel vrij mag komen of niet….