Zó voorkomt jouw bedrijf cybercriminialiteit!

Phishing, het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Talloze mensen zijn slachtoffer geworden van phishing. Duizenden euro’s zijn van hun rekeningen gehaald, omdat ze ‘alleen’ een email openden. Deze e-mails zijn afkomstig van cybercriminelen die zich voor doen als een bekende autoriteit, zoals de Rabobank. In dit artikel breng ik jou op de hoogte van de nieuwste technologieën en welke opening dit biedt voor cybercriminaliteit. Daarnaast worden de bedreigingen omtrent cybercriminaliteit uitgelegd en alles wat jouw bedrijf moet weten om zich te wapenen tegen deze bedreiging.


(Bron: Unsplash, 2019)

Wat is cybercriminaliteit

Weet je nog dat onlangs de persoonsgegevens van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) gehackt waren? Dat kan de overheid of een organisatie ontzettend veel geld en reputatieschade kosten. Zó voorkom je het! Bij cybercriminaliteit wordt het computersysteem aangevallen of wordt de cyberaanval gebruikt voor criminele doeleinden. Deze criminele activiteit richt zich op een computer, netwerk of een netwerkapparaat met de gevolgen van dien. Meestal hebben deze hackers dezelfde doeleinden met de privé gegevens en/of documenten die zij onderscheppen. In de meeste gevallen gaat het om politieke, financiële en of een persoonlijke beweeg redenen.

De cybercriminaliteit is onderverdeeld in drie soorten criminaliteit. De eerste soort is: Malwareaanval waarbij het computersysteem of netwerk geïnfecteerd wordt met een virus of een ander soort malware. De tweede soort bedraagt phishing, hierbij worden communicatiemiddelen massaal verzonden om ervoor te zorgen dat consumenten of organisaties persoonlijke gegevens afgeven. Tot slot is de laatste soort gedistribueerde DDoS-aanvallen. Bij deze aanvallen staat Internet of Things centraal en dit wordt vaak toegepast bij marketingbedrijven. Bij deze aanval wordt een netwerk platgelegd, waardoor hackers bijvoorbeeld geld kunnen eisen.

De risico’s van nieuwe technologie

De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat er innovatieve technologieën ontwikkeld zijn, die veel kunnen betekenen voor marketingbedrijven. Enkele innovatieve technologieën zijn bijvoorbeeld: Internet of Things, Augmented Reality en Internet of Senses. De laatste jaren is het risico van een cyberaanval binnen marketingbedrijven enorm gegroeid door digitalisering. Voornamelijk is het risico gegroeid door de technologie Internet of Things én de tool om diverse apparaten aan elkaar te verbinden. Door deze ontwikkelingen hebben de hackers vrij spel als zij eenmaal een van de apparaten binnen zijn gekomen, omdat alles aan elkaar verbonden is.

Cybercriminaliteit tegengaan

Cybercriminaliteit blijft groeien door innovatieve technologieën en hackers die steeds meer ervaren worden in de digitale wereld. Het is van belang dat bedrijven zichzelf kunnen beschermen tegen cyberaanvallen. Veel bedrijven bereiden zich nog onvoldoende voor op cybercriminaliteit, dit kan zowel imagoschade als financiële schade aanrichten.

Het is van belang om de risico’s voor jou en eventueel jouw bedrijf te verkleinen. Enkele voorbeelden voor het wapenen tegen cybercriminaliteit zijn:

– Installeer een firewall en antivirussoftware op alle computers binnen het bedrijf – Maak regelmatig back-ups en bewaar deze op een veilige plaats buiten het bedrijf – Kies sterke wachtwoorden met cijfers, letters en leestekens – Maak gebruik van tweefactor-authenticatie – Inventariseer in uw bedrijf welke onderdelen meer risico lopen bij cybercriminaliteit – Voer software-updates uit, wanneer het apparaat hiernaar vraagt

Een opkomende technologie die een risicofactor vormt voor cybercriminaliteit

Internet of Things betreft een van de bekendste opkomende technologieën. Internet of Things is een verzamelnaam voor alle technologie die de fysieke en virtuele wereld aan elkaar koppelt. Bij Internet of Things worden alle apparaten voorzien van chips en sensoren die data verzamelen, deze apparaten kunnen naast elkaar staan, maar ook aan de andere kant van de wereld. Deze verzamelde data komt samen op een platform genaamd Internet of Things, dit is te vergelijken met een soort hele grote berg vol met data. Deze berg data wordt verspreid naar het platform, dit wordt big data genoemd. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd en omgezet tot smart data. Op deze manier worden dagelijkse activiteiten aangestuurd, zoals de navigatie van je auto of de smartwatch die verteld dat je moet bewegen. Door gebruik te maken van Internet of Things kunnen bedrijven efficiënter werken en meer diensten inzetten, maar helaas brengt de koppeling van deze apparaten ook risico’s teweeg. Het risico is vooral dat alle data verstuurd wordt naar één plek. Wanneer één apparaat gehackt is, dan is de kans groot dat dit een lek veroorzaakt binnen een organisatie.

De digitalisering blijft zich steeds verder ontwikkelen en geeft veel kansen voor marketingbedrijven in de toekomst. Bij deze digitalisering hoort ook het opgeven van onze privacy en de gevolgen van dien. Het is voor onze samenleving belangrijk dat deze generatie zich leert wapenen tegen cybercriminaliteit die gepaard gaat met de digitalisatie. Anders kan dit zich ontwikkelen in veel gevaren in de toekomst.

Wil je meer informatie over het beschermen van je bedrijf tegen cyberaanvallen? Lees hier mijn artikelen op MICWatching!

Bronnen:

InternetofThings. (z.d.). Wat is IoT?  InternetofThings. Geraadpleegd op 08 oktober 2021, van https://internetofthingsnederland.nl/wat-is-iot/

Kaspersky. (z.d.). Tips voor hoe je jezelf kunt beschermen tegen cybercriminaliteit. Kaspersky. Geraadpleegd op 08 oktober 2021, van https://www.kaspersky.nl/resource-center/threats/what-is-cybercrime

KPN. (2020, 23 juni). Wat is cybercriminaliteit en hoe voorkom je het? KPN. Geraadpleegd op 07 oktober 2021, van https://www.kpn.com/zakelijk/blog/wat-is-cybercriminaliteit-en-hoe-voorkom-je-het.htm

Mijndigitalewereld. (z.d.). Wat is cybercrime? Mijndigitalewereld. Geraadpleegd op 09 oktober 2021, van http://www.mijndigitalewereld.nl/digital/wat-is-cybercrime.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *