4 tips voor het creëren van succesvolle content met neuromarketing

Het daadwerkelijk bereiken, overtuigen en raken van je publiek is een belangrijk doel bij het maken van content. Benieuwd hoe je dit voor elkaar krijgt? Neuromarketing kan je hierbij helpen.

Neuromarketing past inzichten uit de neurowetenschap en medische technieken toe op het terrein van marketing en communicatie. Door gebruik te maken van deze kennis en inzichten kun je je publiek beter bereiken. Dit zorgt voor het vergroten van de effectiviteit van je content. Vandaar in dit artikel 4 tips voor het inzetten van neuromarketing.

1. Gebruik de beïnvloedingsprincipes van Cialdini

Robert Cialdini schreef in 1984 een boek, genaamd ‘Influence: The Psychology of Persuasion’. Hierin beschreef hij 6 beïnvloedingsprincipes welke erop gebaseerd zijn dat mensen onbewust beïnvloed worden en keuzes maken.

Wederkerigheid

Oprecht interesse tonen in iemand en diegene helpen, maakt los dat mensen bereid zijn om iets terug te doen. Cruciaal is daarbij dat je de eerste zet doet als merk of organisatie, door waardevolle informatie te delen. Hiermee stimuleer je welwillendheid bij de persoon om iets terug te doen en vergroot je hiermee de interesse in je merk of organisatie. Dat kan zich uiten in de vorm van een bezoek aan je organisatie, aanmelding voor een evenement, de bedrijfspagina ‘liken’ op sociale media, oriënteren op de website en wellicht zelfs een conversie.

Consistentie

Hierbij draait het erom mensen stapsgewijs enthousiast te maken voor je merk en deze aandacht vast te houden. Op deze manier maak je iemand warm om een dienst of product bij je af te nemen en houd je diegene daarna tevreden. Neem als voorbeeld conversie als uitgangspunt. Dan is bijvoorbeeld de aanmelding voor de e-mailmarketing van je bedrijf een goede eerste stap om loyaliteit te creëren.

Schaarste

Mensen worden hebberig bij een beperkte oplage van een product of bij een tijdbeperking op een speciale aanbieding. Het geeft mensen de kans om als een van de weinigen de gelukkige eigenaar te worden van iets dat veel mensen willen hebben. Hierbij speel je dus in op de angst van het verlies. Bij het maken van content kun je hier als volgt op inspelen:

  • Geef een tijdsbeperking;
  • Geef een selecte groep mensen toegang tot een bepaald event;
  • Geef aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn;
  • Noem een beperkte oplage.

Sympathie

Mensen kiezen graag voor een merk waar zij sympathie voor hebben. Sympathie voor een merk ontstaat als iemand die zij (persoonlijk) kennen hier enthousiast over is. Je kunt bijvoorbeeld bezoekers en bestaande klanten stimuleren om hun (positieve) ervaringen te delen. Een tip van een bekende is tenslotte veel waardevoller dan eentje van het bedrijf zelf. Een ander goed voorbeeld is het toevoegen van share-buttons, zoals de like-button van Facebook. Hier werken de principes van sympathie en sociale bewijskracht samen.

Autoriteit

Mensen doen graag een aankoop bij een organisatie die kennis en kwaliteit biedt. Deze kwaliteit kan blijken uit awards die je wint, nominaties voor bepaalde prijzen, toegekende keurmerken en onderzoeksresultaten. Schrijf bijvoorbeeld blogs en citeer daarin experts of deskundigen. Door het oproepen van een beeld van deze persoon, koppelt de lezer jou hier onbewust aan.

Sociale bewijskracht

Mensen zijn sociale dieren en zoeken voorafgaand aan een aankoop bevestiging voor hun keuze. Een aantal effectieve manieren om daar als organisatie op in te spelen, zijn:

  • Het weergeven van reviews op je website (in aantal sterren);
  • Het gebruiken van testimonials van anderen in je content;
  • Het maken van een mediapagina op je blog of website waar je korte beelden toont van mensen die het over de waarde van jouw organisatie of merk hebben.
2. Speel in op emotie

Welke hersengebieden worden geactiveerd tijdens het horen van muziek, zien van reclames, zien van verpakkingen of proeven van producten? Neuromarketing en hersenonderzoek maken dit inzichtelijk.

Een belangrijk inzicht vanuit de neurowetenschap, is dat er 13 emotiegebieden in onze hersenen zijn. Elk hersengebied staat voor een bepaalde emotie. Bij het maken van content kun je inspelen op deze emotiegebieden en zo het onderbewustzijn van mensen triggeren.

3. Gebruik framing

Een belangrijk inzicht vanuit de neuromarketing is dat maar liefst 95% van al onze beslissingen worden gemaakt door ons onbewuste brein. Slechts 5% van ons gedrag wordt bepaald door ons bewuste brein. Bij framing speel je in op het gevoel in plaats van het rationele denkproces. Op de volgende manieren kun je framing toepassen bij het maken van content:

  • Gebruik vetgedrukte zinnen of woorden in je tekst. Dit wordt ‘als meer waar’ ervaren dan schuingedrukte tekst.
  • Maak gebruik van rijm in je tekst. Hoe minder inspanning het kost om iets te lezen, hoe sneller mensen iets aannemen.
4. Zorg ervoor dat je beide hersenhelften stimuleert

In de praktijk zorgt de rechterhersenhelft ervoor dat je iets ziet. Op basis daarvan zorgt de linkerhersenhelft ervoor dat je de tekst gaat lezen. De boodschap die via beide hersenhelften lopen, moeten dezelfde inhoud bevatten. Als dit niet zo is, ontstaat er tegenstrijdigheid in de hersenen. Dit zorgt voor vertraging en dus mogelijk afhaken.

Voor het maken van content betekent dit dat zowel beeld als tekst goed op elkaar afgestemd moeten zijn en dezelfde boodschap bevatten. Een goede manier hiervoor is het toepassen van storytelling. Zo spreek je zowel de linker hersenhelft (ratio) als rechter hersenhelft (emotie) aan.

Door het toepassen van deze tips vergroot je de effectiviteit van je content, bereik je je publiek beter en weet je ze met jouw verhaal hopelijk te overtuigen of te raken.