SLIMME TECHNOLOGIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

In mijn vorige artikel vertelde ik u over slimme technologie in en rondom huis. Ik vertelde u wat het was, wat er is qua aanbod en de beweegredenen voor het aanschaffen van slimme technologie. Maar naast slimme technologie is huis, kan het ook effectief worden ingezet in de gezondheidszorg. In dit artikel focus ik mij voornamelijk op het gebruik van slimme technologie in de ouderenzorg. Nu hoor ik u al denken, die ouderen begrijpen daar toch helemaal niks van? Het klinkt wellicht onlogisch, maar door slimme technologie kan het leven van veel ouderen een stuk eenvoudiger gemaakt worden. Daarnaast is het door slimme technologie voor ouderen vaak mogelijk om langer thuis te blijven wonen. De maatschappij verandert continu en de zorgt verandert mee. Kwetsbare ouderen blijven vaker thuis en zorginstellingen leveren complexere zorg. 

In mijn vorige artikel zijn slimme verlichting, een slimme thermostaat, een smart TV en slimme camera’s aan bod gekomen. Deze slimme apparaten (met eventuele uitzondering van de smart TV) zijn ook handig in huis voor ouderen. Door het gebruik van een lablet kan de verlichting of verwarming zelf worden afgesteld. Voor oudere die moeilijk ter been zijn is dit een fijne uitvinding. Hierdoor hoeven zij minder vaak op te staan en hoeven ze minder vaak om hulp te vragen. Bij slimme verlichting en thermostaat is het ook mogelijk om vaste tijden in te stellen voor het uit -en aan gaan van deze apparaten, handig in geval van vergeetachtigheid of dementie. Ook camera’s zijn voor oudere een fijne tool voor in, maar vooral rondom, het huis. Tegenwoordig wordt er veel misbruik gemaakt van ouderen waardoor ze zich vaak onveilig voelen. Door de aanschaf van een camera systeem kan het veiligheidsgevoel van ouders verbeteren. 

Er zijn ook technologieën die specifiek toegespitst zijn op de gezondheidszorg. Leefstijlmonitoring is een van die technologieën. Hierbij wordt een sensorennetwerk gebruikt op gangbare plekken in de woning om bewegingsactiviteiten van de bewoner te volgen. Hiermee kunnen ouderen en verzorgers bijhouden hoeveel er gelopen wordt op een dag, hoeveel calorieën er ingenomen worden en hoe het slaappatroon van de desbetreffende persoon is. Door leefstijlmonitoring kan er beter en non-stop in de gaten worden gehouden hoe het staat met de gezondheid van de cliënt en hoeft er minder vaak een zorgverlener langs te komen om alles na te kijken. Andere voorbeelden waarbij monitoring centraal staat is de slimme luier en het slimme matras. De slimme luier heeft een sensor die continu de veranderingen in het vochtniveau van de luier bijhoudt. Deze gegevens worden bekeken door zorgverleners via een app. Ook het slimme matras stuurt sensorische gegevens door aan zorgverleners. Dit zorgt ervoor dat de gezondheid van ouderen vanuit huis kan worden gemonitord en zowel de ouderen als zorgverleners minder vaak ergens heen hoeven en meer tijd kunnen vrij maken voor andere essentiële taken. Deze technologieën vallen onder vormen van zorg op afstand. 

Andere vormen van zorg op afstand zijn beeldschermzorg, een slimme medicijnen dispenser en mobiele alarmapparaten. Beelschermzorg zorgt voor communicatie tussen de cliënt en zorgverlener via een beeldscherm. Dit gebeurt meestal via een tablet. Een slimme medicijnen dispenser zorgt ervoor dat de juiste medicatie op het juiste tijdstip wordt aangereikt aan de cliënt. Mobiele alarm apparaten zorgen er voor dat cliënten op afstand om hulp kunnen vragen en hierbij meteen aan kunnen geven wat er aan de hand is, zodat de hulpverlener met de juiste middelen komt. Deze vorm van zorg op afstand wordt in de meeste zorgcentra al toegepast. Deze genoemde monitor technieken zijn gemakkelijk in bestaande situaties toe te passen, zonder al te veel aanpassingen aan de woning. Draadloze toepassingen en internettechnologie maken dit mogelijk. Een standaard woning of appartement kan al in 20 minuten worden omgebouwd tot een slimmere woning. De zorgtechnologie van de toekomst is cliëntgebonden in plaats van gebouw gebonden. Het maakt het door medewerkers mogelijk om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, zonder de hele dag onnodige meldingen te krijgen. 

Een andere ontwikkeling, eentje die wat verder van ons vandaan ligt omdat het vaak als ongewoon wordt ervaren, is het gebruik van robots. Er wordt nu al, en verwacht in de toekomst nog meer, gebruik gemaakt van robots die menselijke taken overnemen. We worden in Nederland steeds ouder en de groep hulpbehoeftigen groeit. Denk bij taken van de robot in de zorgsector bijvoorbeeld bij het aantrekken van de steunkousen. 

Toekomstgerichte en duurzame zorgcentra maken steeds meer gebruikt van slimme technologieën. De zorg verandert en daarmee de groei en behoefte om processen te vernieuwen ook. Het doel voor zorgcentra is meer op maat gesneden zorg en begeleiding te bieden. Er zal in de toekomst meer zorg verleend moeten worden waardoor er meer en beter gekeken moeten worden naar de toepassing van slimme technologieën in deze sector. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *