Het belang van video in e-learning

E-learning is een trend die sinds het ontstaan van internet een explosieve groei is doorstaan. Het is onder andere in de klaslokalen enorm gegroeid. Video speelt hierbij een belangrijke rol. Video’s zijn eigenlijk onmisbaar in het overbrengen van informatie, maar welke rol speelt video eigenlijk in e-learning in de klaslokalen?

Wat zijn de kenmerken van deze trend?

In de inleiding wordt gesproken over de er een trend is bij e-learning. Het is van belang om duidelijk te maken wat de kenmerken zijn van deze trend. Eerst even de vraag: Wat is e-learning? E-learning wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Een andere definitie van e-learning is: elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering.

Nu weer terug naar de trend en het gebruik van video’s. Het gebruik van video’s voor het overbrengen van informatie wordt al jaren gedaan. Een voorbeeld van dat is Robocopy wat via video’s informatie overbrengt over Conversational User Interfaces. Wat Robocopy doet is voor verschillende onderwerpen elke keer een video apart maken om de stof uit te leggen. Ikzelf heb hier veel geleerd voor mijn studie.

Er zijn verschillende soorten van video die worden gebruikt voor het overbrengen van stof. Normale video via CD of DVD, video’s op bijvoorbeeld Youtube, film, 2D, 3D, AR en VR.

AR en VR zijn het nieuwst bij het gebruik van video’s. Bij Augmented Reality ofwel AR wordt er een digitale laag over de werkelijkheid gelegd. Je ziet de wereld om je heen op een scherm. Virtual reality (VR) is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren. Daarvoor moet je een speciale bril opzetten. VR is al op een basisschool gebruikt om kinderen te laten rondlopen op een boerderij zonder daadwerkelijk te zijn. Zo kwamen de kinderen in aanraking met dieren. Adaptive learning is hierbij ook nieuw. Adaptive learning is volgens de bron  (8 Top eLearning Trends For 2019) het gebruik van technologie om een persoonlijke manier van leren te brengen naar de consument. Dit kan voor ieder individu beter zijn om kennis te vergaren.

Hoe zal deze trend verlopen?

Volgens (Trip, P. (2019, 12 februari) Frankwatching) zal de vraag naar e-learning maar blijven groeien, waaronder video’s. De vraag naar video’s zal ook alleen groeien. Dat wordt versterkt door bijvoorbeeld VR (virtual reality). VR en AR groeien ook heel hard. De toepassingen worden steeds groter. Een van de toepassingen van VR in bijvoorbeeld een klaslokaal met kinderen is dat iedereen een vr-bril op zet en op een boerderij kunnen kijken hoe het daar is, zodat de kinderen in aanraking kunnen komen met verschillende aspecten van het leven. Volgens (8 Top eLearning Trends For 2019) zal de toepassing van VR in onderwijs groter worden. 

Wat is de keerzijde van deze trend?

De keerzijde van deze trend is dat niet iedereen wilt meewerken met e-learning, dus dat onder andere video’s niet altijd effectief zullen zijn. E-learning doet een fors beroep op de werkdiscipline van een persoon. Met andere woorden, het vraagt een hoge inzet en een goede motivatie. Toen ik voor mijn studie als huiswerk meekreeg om video’s te kijken, had ik niet altijd tijd om te kijken. Ook behoort iemand te beschikken over ICT-vaardigheden om te weten hoe bijvoorbeeld VR en AR werkt. 

Een eerder voorbeeld was dat kinderen een VR-bril gebruikten om het beeld op te wekken dat ze op een boerderij liepen. Eerst moet uitgelegd worden hoe een VR-bril werkt.

Bovendien is het niet altijd geschikt. Het is niet mogelijk om alle leerdoelen te bereiken met e-learning in het klaslokaal. Wie durft bijvoorbeeld zijn blinde darm te laten verwijderen door een arts die online geleerd heeft te opereren via bijvoorbeeld een video? Daarin kan e-learning niet op zichzelf staan om informatie over te brengen.

De situatie nu in de klaslokalen

In de klaslokalen wordt video al vaak gebruikt van video. Op veel basisscholen kijken kinderen naar bijvoorbeeld Schooltv of naar Geschiedenis24.

Tegenwoordig kan Schooltv en Geschiedenis24 online bekeken worden. Uit recent onderzoek van (“Video gebruiken in de les: zo doe je het goed – Leraar24”, 2019)

kunnen kinderen beter leren als ze online naar video’s kijken. Ze kunnen in hun eigen tempo kijken waardoor ze informatie beter opnemen. Kinderen krijgen door de video’s vele malen beter inzicht in de lesstof. In eigen tempo leren en beter inzicht krijgen geldt voor iedereen volgens (“Video gebruiken in de les: zo doe je het goed – Leraar24”, 2019), maar kinderen zijn gevoeliger voor nieuwe stof.

Een voorbeeld wat ook gebruikt wordt voor school is Robocopy. Dat platform geeft tutorials over CUI en de toepassing daarvan. Er zijn veel soorten bronnen van informatie die gebruik maken van video. Robocopy, Schooltv en Geschiedenis24 zijn daar een paar voorbeelden van. Youtube als platform met vele tutorials van koken tot en met ICT is een ander voorbeeld.

Vaak zijn educatieve video’s ook onderdeel van het huiswerk wat kinderen meekrijgen, dat heb ik zelf meegemaakt met mijn studie.

Natuurlijk worden video’s ook buiten de klaslokalen gebruikt om iets te leren. Ieder persoon kan bijvoorbeeld op Youtube een recept zoeken en leren hoe iets bereid wordt.

De meerwaarde van video in e-learning

Het is natuurlijk fijn dat je online overal en altijd kan leren, maar wat is nu de uiteindelijke meerwaarde van video in e-learning?

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt ook dat bijna elke participant beter scoort bij de kennis die getoetst wordt. Dit wordt gebaseerd op de bron (“Is het gebruiken van video bij e-learning beter dan tekst? – Procademy e-learning software – 100% gebruiksgemak – ISO27001 hosting”, 2016).

Als het gaat om ‘soft-skills’, zoals het geven van feedback, is statische video een goede manier om deze kennis over te brengen, zo concludeert de onderzoeker. In de wetenschap is er nog discussie over de extra meerwaarde van interactieve video in e-learning. Video’s waarbij de gebruiker bijvoorbeeld zelf op een stuk tekst kan klikken dat het relevante videofragment oproept. Volgens de onderzoeker van de Universiteit Utrecht is het mogelijk dat interactieve video een nog sterker effect heeft dan statische video.

Op basis van het gepresenteerde onderzoek kan in elk geval een heldere aanbeveling worden gedaan richting de meest geschikte vorm van e-learning: tekst lijkt een wat mindere methode om kennis over te dragen dan video. Bij het ontwikkelen van een e-learning module is het daarom zinvol om deelnemer niet alleen maar tekst aan te bieden maar dit regelmatig af te wisselen of te combineren met video. Dit zou in klaslokalen de leerlingen en anderen die iets willen leren helpen om meer kennis op te doen. Natuurlijk hoeft het niet alleen bij het ontwikkelen van een e-learning module, maar kan er in het algemeen meer video worden gebruikt om stof over te brengen. In veel schoolklassen zijn nog steeds boeken aanwezig, waar soms video’s meer kunnen vertellen dan boeken.

Ten slotte worden video’s online overal bekeken, wat betekent dat je overal en altijd kan leren.

Een tip voor de makers van educatieve stof

Video’s zijn dus onmisbaar in het overbrengen van informatie. Beeld spreekt vaak beter aan dan alleen platte tekst. Dus mocht u iemand anders iets willen laten leren, een video laten zien is vaak de beste manier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *