Hoe kan je als bedrijf rekening houden met het ethisch perspectief binnen het gebruik van artificial intelligence?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van ‘artificial intelligence’. Veel van deze bedrijven lopen achter met het ethisch perspectief binnen deze technologie. Hoe zorgen we ervoor dat artificial intelligence gebruik maakt van normen en waarden, die door de samenleving worden geaccepteerd? Het is nodig om deze machines goed ‘op te voeden’.

Bedrijven bieden tegenwoordig misschien net als u, steeds vaker diensten aan waar artificial intelligence in verwerkt zit. Denk aan een chatbot, gepersonaliseerde trainingsdiensten, zelfrijdende auto’s etc. Zoals elke nieuwe technologie moet er rekening worden gehouden met het ethisch perspectief. Dit is immers niet altijd even makkelijk. Denk bij een zelf rijdende auto aan een situatie waarin een auto met 100 kilometer per uur rijdt en er plotseling een kind oversteekt. De auto moet kiezen om, óf uit te wijken en tegen de vangrail aan te rijden waarbij de inzittende zal overlijden, óf niet uitwijken zodat de inzittenden zullen blijven leven, maar het kind geraakt zal worden.

Virtual Reality
Onderzoekers van de Universität Osnabrück hebben hier onderzoek naar gedaan en gekeken of het mogelijk was om de auto ethische beslissingen te laten nemen. De onderzoekers hebben door middel van Virtual Reality, 105 mensen in heftige verkeerssituaties laten betrekken. Het was de bedoeling dat er gekeken wordt naar de keuze van de mens. Zo lieten ze bijvoorbeeld tegelijkertijd een moeder met kind oversteken en op de andere rijbaan een oudere man. Dit hebben ze gedaan met totaal 153 verschillende objectcombinaties. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden toegevoegd aan het algoritme van zelfrijdende auto’s. Op deze manier kan de zelfrijdende auto dezelfde keuzes maken als dat een mens zou doen.

Tegenslag
Toch is het onderzoek niet voldoende en blijven er ethische vraagstukken liggen. Zo kan er niet rekening worden gehouden met het effect van de emotionele toestand van de bestuurder of hoe de ervaring met eerdere ongelukken een rol speelt. Daarnaast werd niet onderzocht hoe het scenario zou verlopen als de bestuurder zelf kans had op fatale schade. Ook is het mogelijk dat er anders gehandeld wordt bij VR omdat men weet dat het virtueel is en er geen gewonden zullen vallen. Cultuurverschillen spelen ook mee. Zo zal een Nederlander eerder een koe aanrijden dan een Indiër.

Bewustwording
Het is belangrijk dat je je als bedrijf of individu realiseert dat het niet makkelijk en verstandig is om zomaar te beginnen met artificial intelligence. Je kan het niet zomaar inzetten en kijken wat er gebeurt en hoe de klant er op reageert. Kijk goed naar de customer journey van de klant, kijk waar knelpunten zitten en bedenk hoe je dit, door middel van AI op kan lossen. Je kan er bij een webshop bijvoorbeeld voor kiezen om een chatbot in te zetten. Zo maak je het voor klanten makkelijker om (sneller) het juiste product te vinden. Grote kans dat de chatbot fouten zal maken tijdens conversaties met klanten, omdat de klant bijvoorbeeld sarcastisch is, smileys gebruikt of geïrriteerd is. Ga na of dit mag gebeuren bij jouw webshop. Hoe zijn je klanten? Als je bang bent dat je hierdoor klanten zult verliezen kan je er voor kiezen om AI te combineren met echte personen. Als er een vraag van een klant binnenkomt, komen er voorgeprogrammeerde antwoorden tevoorschijn waar de échte persoon er een van kiest en die verstuurd.

Voorsprong
Toch hoeven we niet té voorzichtig te doen met AI, we moeten wel blijven experimenteren. Het zou zonde zijn dat deze mooie technologie verwaterd omdat we er bang voor zijn of te voorzichtig ermee omgaan. Momenteel is Nederland een voorloper op het gebied van AI. Dit komt doordat bedrijven hier erg praktisch zijn ingesteld en veel samenwerken met elkaar en universiteiten. Het is zelfs mogelijk om als student artificial intelligence te gaan studeren. Het zou spijtig zijn als we deze positie niet behouden.

AI inzetten
Als je van plan bent wél AI te implementeren binnen je bedrijf, zorg dan wel dat je er van bewust bent dat er fouten gemaakt kunnen worden. Het is dus verstandig om klein te beginnen met bijvoorbeeld een chatbot. Bij kleine onderdelen van AI kan er momenteel dus wel rekening worden gehouden met het ethisch perspectief. Zorg wel dat je altijd een plan B hebt mocht het fout gaan. Zo raad ik aan om bij het gebruik van een chatbot, (vooral in het begin) een combinatie te maken tussen AI en mens. Een computer doet al het werk en een ‘echt’ persoon keurt het goed of fout. Wil je AI als groot onderdeel van je bedrijf inzetten, dan raad ik aan daar nog even mee te wachten omdat er op dit moment nog te veel vraagstukken liggen over hoe een machine moet handelen in noodsituaties. Zorg wel dat je genoeg informatie beschikt over het onderwerp artificial intelligence. Het is verstandig meerdere artikelen hierover te blijven lezen. Zowel positief als negatief. Zorg bij gebruik van AI, dat je er zelf altijd de baas over kan zijn. Waar onder andere Stephen Hawking en Elon Musk (Tesla) al voor gewaarschuwd hadden, is het grootste gevaar dat de software slimmer wordt dan jijzelf. Je moet altijd de stekker eruit kunnen trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *