Contentmarketing: Zo voorkom je dat je content maakt om het content maken

on

Getallen met vele nullen achter de komma worden geïnvesteerd in contentmarketing. Je probeert al een tijdje contentmarketing in te zetten om je doelstellingen te behalen. Je ziet wel wat gebeuren met de cijfertjes, maar er zit weinig groei en voldoening in. De vraag waar veel ondernemingen mee strugglen is: Hoe verdien ik mijn investering in contentmarketing terug met een paar nullen erbij? Daar heb ik het antwoord op. Begin bij de kern en bouw de extra nullen achter jouw ROI op. Wat mag je verstaan onder contentmarketing? Hoe creëer je er waarde mee? En belangrijker: hoe blijf je impactvolle waarde creëren met resultaat? Het is dringend nodig om hoogwaardige content te creëren met resultaat, in wat voor branche je ook opereert.

 

Ken de kern van contentmarketing

Onder contentmarketing worden marketing activiteiten verstaan waarbij creatieve en waardevolle content wordt gecreëerd en gedistribueerd. De content is hierbij relevant voor de gedefinieerde doelgroep.

Contentmarketing wordt ook wel gezien als story marketing. Hierbij gaat het om het stimuleren van het bewustzijn van een merk bij de doelgroep en om het informeren en verleiden van de doelgroep. Naast deze elementen die overeenkomen met content marketing wordt er bij story marketing een overtuigende en geloofwaardige boodschap verspreid. Om de impact van content te verhogen is story marketing of te wel storytelling verschoven naar emotiontelling. Hierbij wordt er een extra prikkel aangewakkerd door middel van emotie in de vorm van enthousiasme, passie of ontroering. Op deze manier wordt er content gecreëerd met meer impact op de consumenten. (Jong, M., 21 september 2017)

 

Vanuit de kern kan je waarde creëren

Nu concreet is wat contentmarketing betekent en kan betekenen voor jouw bedrijf is de volgende stap om er waarde mee te creëren. Er wordt gesproken van waardevolle content wanneer de gecreëerde content relevant is voor de afgebakende doelgroep en er aandacht en drang is om de content te consumeren. Om deze reden moet je als bedrijf proberen contentmarketing steeds meer te personaliseren, zodat de klant zich speciaal, uniek en aangesproken voelt als individu. Daarmee is contentmarketing het achterhalen van de wensen en behoeften van de klant en die in de praktijk toepassen. Doordat de gedefinieerde doelgroep centraal blijft staan bij het creëren van content, kan de content naadloos aansluiten op waar deze doelgroep naar op zoek is. Deze perfecte aansluiting van wensen en behoeften die worden vervuld leiden tot waardevolle content.

Een andere manier om waarde te creëren met contentmarketing is het opbouwen van een relatie met de doelgroep. Door via social media kanalen verleidende, relevante en stimulerende content met de doelgroep te delen ontstaat er binding met het merk. Door continu relevante en waardevolle content te bieden aan de doelgroep wordt de relatie onderhouden. Als deze cyclus, het bouwen en onderhouden van relaties, wordt gehandhaafd ontstaat er customer satisfaction. Customer satisfaction wordt gezien als onstoffelijke waarde wat leidt tot loyale klanten van jouw content. (Jong, M., 5 oktober 2017)

 

Zo haal je het maximale uit jouw contentmarketing

Om jouw bedrijf staande te houden in de markt, zal er op diverse trends moeten worden ingespeeld.

Zoals eerder genoemd wordt gepersonaliseerde content onmisbaar in de wereld van contentmarketing. De trend rond gepersonaliseerde content luidt: het verspreiden van content via persoonlijke kanalen zoals e-mail. Hierbij heeft de klant het gevoel dat de content voor hen bestemd is. Naast e-mail zijn social media kanalen onmisbaar om content op te delen. Op de social media kanalen hebben klanten zelf de macht over de content die wordt geconsumeerd. Vanuit dat punt kunnen de klanten verder zoeken naar niche content die hen aanspreekt.

Verder zijn micro-influencers een belangrijke trend waarop ingespeeld moet worden. Hierbij functioneert de micro-influencer als vertrouwenspersoon, die al een relatie heeft opgebouwd met een doelgroep identiek aan jouw onderneming. De micro-influencer weet wat relevante content is voor de achterban, vanwege de opgebouwde relatie en gezamenlijke interesses. Als er een samenwerking wordt aan gegeaan met de influencer, dient deze zorgvuldig worden geselecteerd. De zorgvuldige selectie zorgt ervoor dat de achterban van de influencer en onderneming volkomen op elkaar aansluit. Dit zorgt ervoor dat er geen tegenstrijd is in interesses, wensen en behoeftes van de doelgroep. Beide partijen lijden dan geen verlies in het bereik dat zij bezitten. (Jong, M., 12 oktober 2017)

 

Contentmarketing draait om controle en overzicht

Op het gebied van contentmarketing speelt de afnemer op mesoniveau steeds een grotere rol. Dit komt door de komst van social media. Hierdoor hebben de afnemers een enorme macht weten te werven op het gebied van content consumptie. Door de enorme macht die de afnemers tegenwoordig bezitten, is het van belang hier voorzichtig mee om te gaan. Om van deze macht te profiteren als onderneming moet er worden geluisterd naar de afnemers en kan er eventueel worden samengewerkt met de doelgroep. Dit kan door de afnemers te stimuleren om content te creëren voor het merk. Er wordt dan gesproken van user generated content. Dit zorgt voor creatieve content, binding en aandacht voor jouw merk. Het is belangrijk om de krachten van de afnemers te bundelen met de krachten van jouw merk.

Op microniveau moet er worden ingezoomd op de eigen onderneming. Om het concurrentievoordeel aan het licht te brengen worden de marketingactiviteiten in kaart gebracht. Het concurrentievoordeel wordt ook wel gezien als de unique selling point. Deze onderscheidt jouw onderneming van de rest en dit cruciale element dient daarom gecommuniceerd te worden naar de doelgroep. (Jong, M., 19 oktober 2017)

 

Conclusie

Om een goede contentmarketing strategie te formuleren neem ik mijn eigen onderneming onder de loep. De unique selling point dient te worden gecommuniceerd via social media kanalen. Om waarde te creëren moet de creatieve content gepersonaliseerd worden. Daarnaast kan er met de content een relatie worden opgebouwd met de afnemers. Deze afnemers hebben een enorme macht wat betreft content consumptie. Om deze afnemersmacht te benutten, kan user generated content worden gestimuleerd. Hierdoor wordt er creatieve content voor mijn merk gecreëerd en komt mijn merk krachtiger over bij de doelgroep. De derde partij, of te wel de afnemer, die deze content heeft gecreëerd voelt zich als individu gewaardeerd door het merk, wanneer de content wordt erkend. Hierdoor bouwt de afnemer een intieme band op met het merk, waardoor de afnemer zich ontwikkelt tot een loyale klant.

Door een samenwerking aan te gaan met een micro-influencer kan ik ervoor zorgen dat ik mijn achterban voorzie van relevante en waardevolle content. Door de gemeenschappelijke interesses zullen zij zich sneller verbonden voelen met mijn merk. De samenwerking zorgt ervoor dat ik in staat ben om mijn volledige doelgroep te bereiken, te behouden en te voorzien van waardevolle content.

 

Bronnenlijst

Jong, M., (21 september 2017) “Doel halen? Op deze manier ga je scoren met impactvolle content!” Bron: https://micwatching.nl/2017/09/21/ondernemingsdoel-halen-scoren-doe-je-met-impactvolle-content/

Jong, M., (5 oktober 2017) “Niet achterblijven met content marketing? Duik in het hoofd van een expert! (Interview)” Bron: https://micwatching.nl/2017/10/05/niet-achterblijven-met-content-marketing-duik-in-het-hoofd-van-een-expert-interview/

Jong, M., (12 oktober 2017) “Massa content ondergesneeuwd door gepersonaliseerde content” Bron: https://micwatching.nl/2017/10/12/massa-content-ondergesneeuwd-door-gepersonaliseerde-content/

Jong, M., (19 oktober 2017) “Zonder uitdaging binnen content marketing is er geen groei!” Bron: https://micwatching.nl/2017/10/19/zonder-uitdaging-binnen-content-marketing-is-er-geen-groei/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *