Massa content ondergesneeuwd door gepersonaliseerde content

on

Alles en overal staat het vol met content. Je komt alleen maar onnodige en oninteressante troep tegen waar je je weg doorheen vecht om de informatie te vinden die je eigenlijk zoekt, het komt je strot uit. Herkenbaar? Door alle bomen is het bos niet meer te zien. Maar er moet toch een manier zijn om de juiste content bij de juiste persoon te krijgen? Op welke trends kunnen worden ingespeeld om de juiste content bij de doelgroep te krijgen? Het is de specifieke content waarbij je het gevoel krijgt dat het over jou gaat en dat heb je nodig. Het is voor merken steeds moeilijker om de aandacht te krijgen met algemene content in de tsunami van alle content. Met specifiekere content, ook wel niche content voelt de klant de content aan als persoonlijke content. Wil je dat jouw bedrijf sneller wordt erkend als autoriteit en blijft hangen in de gedachte van de klant? Eindig dan niet achter de massa met massa content. Ga voor gepersonaliseerde content!

 

Van massa naar niche

De komst van adblockers heeft ervoor gezorgd dat er een daling in de inkomsten uit algemene content te zien is. Er kunnen dan twee beweringen worden gedaan. De komst van de adblocker heeft ervoor gezorgd dat de content minder zichtbaar is, waardoor de inkomsten zijn gedaald. Of de komst van de adblocker is bewust ingeschakeld, omdat de content waarmee de bezoekers worden overdonderd te algemeen is, waarmee ze niet relevant zijn voor de bezoekers.

De daling heeft echter ook te maken met de populariteit van Facebook, dit social media kanaal wordt vaak gebruikt als nieuwsbron. Door social media stuiten bedrijven tegenwoordig ook op het probleem dat content niet meer makkelijk massaal te verspreiden is op een organische manier. De uitgaven aan social advertising zijn daarmee in de afgelopen jaren enorm gestegen en deze stijging blijft de komende paar jaar aanhouden. (Touw, E. 2016)

Om in te kunnen spelen op de trend van verschuiving van massale content naar content op social media speelt het personaliseren van content een grote rol. Bij de verschuiving naar social media content bepaalt de klant zelf welke content zij voorgeschoteld willen krijgen en geconsumeerd wordt. De klant is bewust van zijn macht en zal daarom content consumeren dat voor hen relevant is en van waarde is voor hun. Wanneer de klant deze content heeft geselecteerde, is er een mogelijkheid om gepersonaliseerde content te delen met de klant, wat een hoge mate van relevantie met zich mee zal brengen, omdat de klant hier zelf naar opzoek is geweest.

Het zoeken van content op social media platformen wordt voornamelijk gedaan via mobile apparatuur. Daarmee is mobile tegenwoordig niet meer weg te denken. In 2017 was driekwart van alle internetverkeer afkomstig vanuit mobile. Dit wil zeggen dat content niet alleen een persoonlijke twist moet krijgen wat zich zal uiten in niche content, maar ook dat deze content mobile-proof moet zijn, anders haken gebruikers af. (Kerkhofs, S. 2016)

 

Niche content is gepersonaliseerd

Nu er een aanleiding is om voor niche content te gaan in plaats van massale content dient er gekeken te worden naar meerdere factoren die hier toe leiden. De sociaal-culturele factoren brengen de consumenten in beeld, waarbij een sociaal-culturele trend personalisering is. Personalisering wordt door de individualisering steeds belangrijker. Door de individuele voorkeuren hebben consumenten steeds meer behoefte aan maatwerk. (Inretail.nl. 2016) Dit is ook het geval in de wereld van digital marketing. Personalisatie speelt daarom een grote rol bij het creëren van content. Zo moet er wel geïnvesteerd worden in gepersonaliseerde content, maar de verwachte effecten en uitkomsten die daaruit zullen stromen, zullen aantonen dat het noodzakelijk is om content te personaliseren. (Tubulekas, A. 2017)

Een andere trend die relevant is bij het inzetten van content marketing binnen bedrijven is het gebruik van micro-influencers. De Influencers kunnen zo gebruikt worden om de content te delen met de achterban van de influencer. Influencers zijn vaak beroemdheden met een enorm hoeveelheid volgers of bereik. Het bereik blijft bij micro-influencers een factor. Bedrijven kunnen beter in zee gaan met micro-influencers. Deze bedienen een niche die aansluit tegen een bijna perfecte doelgroep dat aan kan sluiten op een bedrijf. Daarnaast is het vaak minder moeilijk om een samenwerking aan te gaan met deze micro-influencers omdat deze een band hebben met dezelfde doelgroep als het bedrijf.

Door micro-influencers in te zetten kunnen (potentiele) afnemers over de streep getrokken worden om een macro-conversie te verrichten. Micro-influencers of een tweede partij zijn vooral ideaal voor het creëren van engagement en aanbevelingen. De doelgroep voelt meer binding bij een micro-influencer doordat de doelgroep zichzelf herkent in de persoon of de potentiele afnemer sympathie heeft voor de micro-influencer. Zo ontstaat er een win-win situatie voor zowel het bedrijf als de influencer door bereik en succes met elkaar te delen. (Bachouche, R. 2016)

 

Gepersonaliseerde content zorgt voor duurzame relaties

Wat op ecologisch gebied steeds belangrijker wordt voor bedrijven is duurzaamheid (Karina Meerman, 2016). De afnemer vraagt daar steeds meer om. Afnemers willen duidelijkheid, daardoor er richtlijnen zijn ontstaan voor het meten van duurzaamheid. Duurzame producten winnen het op de lange termijn van niet-duurzame producten.

Onder duurzaamheid worden ook duurzame relaties verstaan. Deze winnen het van wisselende contacten. Alles dat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid verstaan. (Platform Duurzaamheid). Een duurzame relatie aangaan door middel van content marketing is dan ook essentie. Met content marketing is aan duurzame relatie aan te gaan door de content persoonlijk te maken. Zo heeft de klant werkelijk het gevoel dat de content bestemd is voor hen. (Pijnappel, S.) Wanneer de klant persoonlijke content ontvangt en zich daarbij individueel gerespecteerd voelt door een bedrijf en de plaatsing van content constant is, wordt er een relatie opgebouwd met het merk. Daarbij komt ook gelijk dat gepersonaliseerde content loyaliteit stimuleert. (Seymour, 2014)

 

Privacy
Er wordt enorm veel waarde gehecht aan privacy. Dit is altijd al zo geweest, maar dit wordt steeds meer als een probleem gezien. Tegenwoordig zijn er enorm veel persoonlijke gegevens op het internet te vinden, wat sommige zaken gemakkelijker maakt, maar wat ook veel risico’s met zich meebrengt. Deze persoonlijke gegevens moeten goed bewaakt worden in de online omgeving, om privacy schending te voorkomen. Bedrijven die deze gegevens tot hun beschikking hebben, hebben dan ook een enorme verantwoordelijkheid. De zorgen om en het verlangen naar meer privacy wordt steeds groter, want online zijn deze wetten en regels makkelijker om te verbreken (Marketing Online, 2015). Om content te kunnen personaliseren zijn gegevens nodig van de klanten. Wanneer klantendata wordt ingezet kan er enorm veel progressie worden geboekt in het creëren van persoonlijke content. Klantendata is daarom een waardevolle trend als het gaat om het creëren van persoonlijke content, wel kan dit een valkuil zijn als de gegevens niet goed worden gebruikt. Dit kan gevolgen hebben in de vorm van privacy schending, maar ook als falen in het creëren van persoonlijke content.

 

Kansen en bedreigingen niche content

Naast dat het personaliseren van content geïntegreerd moet worden door elk bedrijf zijn er nog meer trend die voor waarde en succes kunnen zorgen binnen de business. Zo is bekend dat de content vorm video enorm hoog scoort als het gaat om het stimuleren van een macro-conversie. Daarnaast is how-to content nog steeds een van de aantrekkelijkste content die geproduceerd kan worden. Dit helpt bij het creëren van een hoog bereik aan het begin van de funnel.

Ook zijn er enorme kansen om storytelling toe te passen binnen de content. Zo wordt er met een verhaal informatie versterkt over het merk, product of dienst. Door het verhaal te vertellen, kan de consument zich verbonden voelen met het merk. Door een emotie toe te voegen aan de storytelling worden consumenten extra geprikkeld door de content. Deze content zal zorgen voor meer impact op de consumenten. (Bergsma, J. 2017)

Het Tsunami aan content die zich bevindt op het internet is enorm en is een bedreiging voor de wereld van content. Hierdoor kan het zijn dat bezoekers de juiste content niet in handen krijgen. Daarnaast is Adwords enorm competitief en brengt dat bedreigingen mee voor de vindbaarheid van goede content. (Haringa, S. J., z.d.)

 

Conclusie

Er zijn tal van trends die domineren in de wereld van content marketing. De trend waar elk bedrijf per direct op moet inspelen is het creëren van persoonlijkere content. Klanten kiezen voor persoonlijkere content en daarmee voor jouw bedrijf. Door persoonlijkere content te delen voelt de klant zich aangetrokken tot het merk. Wanneer de klant een binding creëert met het merk, zal deze loyaal blijven aan het merk en de content die wordt gedeeld. Er is behoefte aan de content omdat deze de wensen van de klant bevredigen.

Naast deze belangrijkste trend, zijn er nog tal van trends binnen content waarop ingespeeld kan worden. Het beste is om de gepersonaliseerde content te verspreiden via persoonlijke kanalen zoals e-mail. Hierbij heeft de klant het gevoel dat de content voor hen bestemd is. Naast e-mail zijn social media kanalen ook goede kanalen om content op te delen. Op de social media kanalen hebben klanten zelf de macht over content die wordt geconsumeerd. Vanuit dat punt kunnen de klanten verder zoeken naar niche content die hen aanspreekt.

Ook het inzetten van micro-influencers is een van de belangrijke opties om content te delen. De micro-influencer dient hierbij als een vertrouwenspersoon waarmee de doelgroep al een binding heeft. Deze micro-influencer heeft meer macht om de achterban in een bepaalde richting te sturen en weet ook vaak welke content relevant is voor de achterban. Dit komt omdat de vertrouwenspersoon al een band heeft opgebouwd met de achterban en de zelfde interesses hebben. De micro-influencer zal in zo een geval alleen kiezen voor een samenwerking waarbij de influencer zelf ook achter staat of wat goed past bij de influencer. Wanneer dit niet gebeurt bestaat er een grote kans dat het merk, product of dienst niet aanslaat bij de aanhang van de influencer, maar daarnaast heeft de influencer ook kans op een verlies in bereik als het in tegenstrijd gaat met de interesses, wensen en behoefte van de doelgroep.

Kortom niche content is dé trend binnen content marketing. Daardoor houdt massa content het niet lang meer vol.  Wil je binding met je klanten creëren en behouden, dan moet ook jouw bedrijf persoonlijkere content gaan creëren. Er dient content geproduceerd te worden per doelgroep, per actie en per doel.

 

 

Bronnenlijst

Bachouche, R., (18 juli 2016) “Micro-Influencers effectieve optie voor je influencer marketing” Bron: https://www.adformatie.nl/blog/micro-influencers-effectieve-optie-voor-je-influencer-marketing

Bergsma, J. (2017 januari) Storytelling in de versnelling: Vertel in 2017 je verhaal met méér emotie.

Haringa, S. J., (z.d.) “Gebruik een swot analyse voor een betere contentstrategie” Bron: http://www.stidolph.nl/gebruik-een-swot-analyse-voor-een-betere-contentstrategie/

In Retail. (2016) Trends in de retail. [Rapport]. Bron:  https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Zelf/Documenten/bijlage-1-trends-en-ontwikkelingen.e6be78.pdf

Kerkshofs, S., (13 oktober 2016) “12 social media-trends die 2017 gaan domineren” Bron: https://www.frankwatching.com/archive/2016/10/13/12-social-media-trends-die-2017-gaan-domineren/

Marketing Online. (14 december 2015). “10 digitale disruptieve ontwikkelingen in 2016.” Bron: http://www.marketingonline.nl/nieuws/10-digitale-disruptieve-ontwikkelingen-2016

Tubulekas, A., (2017) “The effects of personalized email communication within loyalty programs for businesses without possibilities for e-commerce” Bron: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1116720&dswid=-7590

Platform Duurzaamheid (z.d.). “Wat is duurzaamheid?”

Bron: http://www.platformduurzaamheid.net/index.php?/Wat-is-Duurzaamheid/achtergrond-duurzaamheid/wat-is-duurzaamheid.html

Pijnappel, S., (z.d.) “Drie belangrijkste content tips” Bron: https://www.goalgorilla.com/blog/drie-belangrijkste-content-tips

Seymour, C. (2014) Econtent: All content is person.

Touw, E. (7 november 2016) “Contentmarketing: De 5 belangrijkste trends in 2017” Bron: https://www.frankwatching.com/archive/2016/11/07/contentmarketing-de-5-belangrijkste-trends-in-2017/

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *