Deze 12 robots verzorgen de toekomst

on

 

Er zijn een heleboel taken te verzinnen die robots over kunnen nemen. In de toekomst zal dit ook steeds vaker nodig zijn door het toenemende aantal ouderen, en het afnemende aantal zorgverleners. Tegenwoordig is er al een heleboel mogelijk in de ouderen- en gezondheidszorg. Hieronder hebben wij een overzicht van de twaalf zorg robots die nu al worden gebruikt.

1. Alice, een maatje voor ouderen aliceIn 2024 zullen er in Nederland vier keer zoveel 80-jarigen zijn. Het doel van robot Alice is om de eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Het is het mogelijke antwoord op de toenemende vraag naar zorg door vergrijzing.
Alice is nooit moe, verliest nooit haar geduld, helpt om dingen te onthouden en geeft altijd antwoord.  Kortom, het lijkt erop dat Alice de ideale verzorger is voor dementerende en eenzame ouderen.
Het is de bedoeling dat de ouderen gesteld raken op de robot. Alice kletst maar door, zingt met ze en de ouderen lachen er op los met hun nieuwe maatje. Ze stelt voor om een eindje te wandelen, helpt dingen onthouden zoals gymnastieken en vraagt hoe het met ze gaat. Alice is geprogrammeerd om de wereld van de ouderen te leren kennen en zich erop af te stemmen en hen hierdoor minder eenzaam te laten voelen.
Bekijk hier de aflevering over Alice op NPO.

2. TASST betast

tast

Elkaar op afstand aanraken of een bemoedigend klopje op de arm geven? Dat kan met de TASST, de Tactile Sleeve for Social Touch. De Hogeschool van Amsterdam en de TU Twente werken samen aan deze mouw met sensoren en vibratiemotoren, waarmee je signalen van aanraking kunt uitzenden en ontvangen.
We onderhouden steeds meer contact via smartphone of computer, maar daarbij ontbreekt aanraking. Een essentiële menselijke behoefte.
TASST is een interactieve mouw, waarmee mensen elkaar op afstand kunnen aanraken. Het werkt als volgt: zowel de ‘zender’ als ‘ontvanger’ draagt zo’n mouw. Gevoelige sensoren van geleidende wol pikken het op wanneer je over de mouw aait, erin knijpt of erop klopt. De mouw zendt dit signaal uit naar de ontvanger, die deze aanraking vervolgens op zijn arm voelt via zijn eigen mouw. In de mouw zitten namelijk ook kleine vibratiemotoren, zoals de motortjes in mobiele telefoons, die een sensatie van aanraking geven.
De social touch-technologie is bedoeld om een gevoel van intimiteit op te roepen. Er wordt onderzocht hoe TASST kan worden ingezet voor mensen die in een isolement zitten, bijvoorbeeld omdat ze in een ziekenhuis liggen of in een ruimtestation verblijven. Het lectoraat Digital Life van Kröse onderzoekt daarnaast hoe aanraking op afstand de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen kan vergroten, bijvoorbeeld bij ouderen die langer thuis blijven wonen.
Ook onderzoekt de HvA en TU Twente hoe ze de TASST in kunnen zetten voor blinden en slechtzienden of doof-blinden.

3. Adios Amigo

AmigoAmigo is een zorgrobot die ingezet kan worden voor zowel ouderen, als zieke mensen. Deze robot lijkt qua bouw al een beetje op een echt mens, hij heeft armen, een romp en een hoofd. De bedoeling is dat Amigo zorgtaken over gaat nemen binnen het huishouden.
In 2040 is de verwachting dat 25% van de Nederlandse bevolking ouder is dan 65 jaar. Dit zorgt in eerste instantie al voor gaten in de arbeidsmarkt, maar al helemaal voor gaten in de (gezondheids)zorg. Het aantal mensen met vraag naar zorg zal namelijk groeien, en het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg zal afnemen.
Door het inzetten van Amigo kan worden voorkomen dat ouderen niet meer thuis kunnen wonen. Door ouderen wordt het als vernederend ervaren als zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dit geldt voornamelijk voor eten en persoonlijke hygiëne maar ook voor het nemen van medicijnen en schoonmaken. Amigo zou deze taken over kunnen nemen.
Een veel genoemd nadeel aan de robot is, dat deze de afscherming van de sociale wereld zou worden. Volgens Maarten Steinbuch zou de robot juist de interface naar de wereld toe moeten worden, omdat via de robot ook met anderen gecommuniceerd kan worden.
Bekijk hier de aflevering over Amigo op NPO.

4. Da Vinci Robot helpt opereren
De Da Vinci Robot is geen zelfdenkende machine die de chirurg vervangt, het is een verlengstuk van de chirurg en wordt ingezet om moeilijke ingrepen via kijkoperaties te verrichten. De operateur zit met zijn hoofd en handen in een nauwe ruimte en zijn vingers zijn via een computer verbonden met de vier robotarmen die elk verschillende instrumenten vasthouden die via holle buisjes ingebracht zijn in het lichaam van de patiënt. Door middel van vingerbewegingen kan de operateur de instrumenten aansturen.
Aan de Da Vinci Robot zitten grote voordelen. Hierbij valt te denken aan de enorme precisie door de camera met driedimensionale beeldvergroting en trillingen van de chirurg worden door de robot gecorrigeerd. Ook beperkt het het bloedverlies van de patiënt omdat door de precisie bloedvaten gespaard zullen blijven, hierdoor zijn ook minder pijnstillers nodig en is minder lang herstel vereist. Vanzelfsprekend is de operatie met behulp van de Da Vinci Robot een stuk minder vermoeiend voor de chirurg
Maar er zijn ook enkele nadelen aan deze robot verbonden. Er is namelijk nog niet goed bekend wanneer de meerwaarde van de robot afweegt tegen de kosten. Voor de kosten van een Da Vinci Robot kunnen twee urologen worden aangenomen. En de meerwaarde van de robot is niet officieel bewezen, waardoor de kosten van gezondheidszorg misschien onnodig worden verhoogd en dat is niet wenselijk in een tijd van vergrijzing waarin de gezondheidszorg al duur genoeg is.

5. Kleine Zora is van groot belang

zoraZora is waarschijnlijk de meest bekende zorgrobot en won in 2015 de zorginnovatie start-up award. Deze robot is een kleine mensrobot uit Japan van 57 centimeter groot. Ze wordt met name ingezet bij dementerende ouderen, autistische kinderen en epilepsie patiënten als animator. Ze dient als afleiding, vermaak en interactie voor en met de mensen die dat nodig hebben, die bijvoorbeeld in een sleur zitten.

De robot kan dansen, oefeningen doen, rekenen, quizvragen stellen en liedjes laten horen.
Zora ontlast zorgverleners en leidt tot betere en snellere persoonlijke zorg of hulp. De robot vervangt hiermee geen personeel maar dient als ondersteuning bij bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten.

6. Lieve Robear
robear
Japan is al een lange tijd op zoek naar een robot die de zorg kan dragen voor oudere mensen. Dit belang wordt continu groter vanwege de snel vergrijzende bevolking en het dalende geboortecijfer. De Robear is de zesde versie van het prototype en de eerste tilrobot ontwikkeld door RIKEN en Tokai Rubber Industrie (TRI) uit het project RIKEN-TRI Collaboration Center for Human Interactive Robots Research. Elke versie is lichter van gewicht en heeft meerdere functies.
De robot is te herkennen doordat deze een gezicht heeft als een beer. Het was de bedoeling dat de hij tegelijkertijd het gevoel van gemoedelijkheid en kracht uitstraalt. Het doel van Robear is dat deze de menselijke verpleegkundige enigszins kan ontzien van hun taken. De robot is namelijk zo gebouwd dat hij de ouderen (of patiënten) in andere posities kan brengen. Hierbij valt te denken aan het in en uit bed of rolstoel tillen van mensen of hen van een zittende naar een staande positie brengen. Robear is klein genoeg om zich te kunnen bewegen in kleine ruimtes of om door bijvoorbeeld een deurpost heen te gaan.

7. Lievere RIBA
RIBA (Robot for Interactive Body Assistance) is de opvolger van de Robear. Deze versie kan personen tot 80 kilo optillen onder begeleiding van een verzorger. Ook de RIBA ziet er met zijn grote armen, schattige oren en ogen uit als een grote teddybeer op wielen. De armen en handen van RIBA bevatten 218 tastsensoren waarmee de robot aanrakingen registreert. Tijdens het optillen kan hij worden aangestuurd voor een begeleider.
RIBA moet wel telkens in het bijzijn van een verzorger zijn. De robot reageert automatisch op de verzorger wanneer deze de arm van de robot in een bepaalde richting op duwt. Maar RIBA heeft wel de hulp van een verzorger nodig om de patiënt zo te positioneren dat de robot deze makkelijk kan oppakken. De benen moeten in de juiste hoek staan en de verzorger moet de rug van de patiënt optillen zodat RIBA deze vervolgens gemakkelijk op kan tillen.
RIBA’s armen zijn bedekt met zachte materialen zodat het niet alleen veilig, maar ook aangenaam is voor de patiënt. Ook het uiterlijk speelt een duidelijke rol. De teddybeer-achtige uitstraling draagt bij aan het op het gemak stellen van de patiënt. De ogen van RIBA bevatten elk een camera en de beer is voorzien van microfoons. Hierdoor kan RIBA geluid opnemen en registreren. Door de camera’s en microfoons kan RIBA personen detecteren en het geluid volgen. Wanneer de begeleider binnen het gezichtsveld van de camera’s staat, kan RIBA de afstand tot de begeleider vaststellen en hiernaar toe rollen.
Veel zorgverleners worstelen met een slechte rug, blessures en uitputting. Wat niet meer dan logisch is als patiënten in ziekenhuizen en zorginstellingen voortdurend worden verhuisd en verplaatst. Robots zoals RIBA helpen daarom niet alleen de patiënten maar ook de zorgverleners aan een betere en comfortabelere leef- en werkomgeving. RIBA neemt deze inspannende klus uit handen van de verzorgers.

8. Oppepper


pepperHetzelfde bedrijf dat Zora de robot heeft ontwikkeld, heeft geld geïnvesteerd in de nieuwe zorgrobot; Pepper. Deze is naast in instellingen ook thuis beschikbaar als verzorger. Ze helpt vooral ouderen met dementie, ze kan mensen herkennen en herkent ook emoties.
Bij Pepper is er meer aandacht gegeven aan haar uiterlijk, zo heeft ze een slanke taille en sprankelende ogen. De software van Pepper is met name bedoeld voor dementerende ouderen. Pepper helpt hen in de morgen wakker worden, medicijnen innemen, een gesprekje beginnen en hun geheugen te stimuleren door vragen te stellen over bijvoorbeeld familieleden.  De verzorgers van de ouderen krijgen de informatie die Pepper opslaat doorgegeven. Door de tablet op Pepper haar borst kan ze foto’s, video’s en berichtjes van de familie en vrienden laten zien aan de ouderen.

9. Compagnion: Kompai
Kompai is een robot, ontwikkeld door het Franse bedrijf Robosoft, die ‘afhankelijke’ personen thuis ondersteunt. De robot heeft een directe verbinding met het internet om videocontact met de bewoner en de dokter te kunnen realiseren. De robot begrijpt de bewoner doordat hij zelf kan praten, spraak herkent, een touchscreen heeft en toegang geeft tot het internet. Ook kan hij opdrachten uitvoeren, zoals de kamer op commando verlaten, muziek afspelen of het opsommen van de boodschappenlijst. Kompai is in staat zelf de locatie in huis te bepalen om vervolgens naar zijn laadstation te rijden wanneer hij opgeladen moet worden.
Robosoft heeft Kompai nog niet in staat gebracht om emoties uit te kunnen drukken, ook heeft Kompai geen armen. Maar deze functionaliteiten zullen in een nieuwere versie zeker toegevoegd worden. Het doel is om uiteindelijk met behulp van innovatieve technologieën op een gebruiksvriendelijke manier de ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarom is Kompai onderdeel van een ‘persoonlijk robotisch systeem’, waarvan in kleding verwerkte sensoren deel uitmaken, net zoals een tele-alarmsysteem en voedingondersteunende systemen.

10. ROSE, daar kan je wat mee
Robots worden steeds belangrijker in de zorg. Er zijn straks te veel bejaarden, waardoor er te weinig verzorgers zijn om hen te verzorgen. Dit probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld een zorgrobot als ROSE. Deze robot kan thuiswonende ouderen helpen door onder andere iets op te warmen in de magnetron, koffie te brengen of iets zoeken dat de eigenaar kwijt is.
Een groot voordeel van de robot is dat er een beeldscherm in zit, waarop een persoon te zien is. Zij bestuurt de robot van afstand en kan met de persoon praten. Hierdoor heeft de patiënt niet het gevoel dat hij met een robot praat, maar blijft er contact met een verzorger.

11. Knuffel PARO
paroParo is een therapeutische robot in de vorm van een baby zadelrob. Steeds meer verzorgingshuizen en ziekenhuizen in Nederland gaan gebruik maken van de zeehond Paro. Deze robot heeft twee functies. Ten eerste zorgt hij voor een knuffel, die af en toe nodig is. En ten tweede is Paro in staat om te signaleren of er afwijkingen zijn in de omgeving en kan hij een signaal afgeven. Veel bewoners voelen zich hier veiliger door. Paro wordt inmiddels ook in Nederlandse verzorgingshuizen gebruikt als gezelschapsdier voor dementerende ouderen en zieke kinderen.
De robot heeft tactiele sensoren en reageert op aanrakingen door het bewegen van de staart en het openen en sluiten van de ogen. Ook reageert Paro op geluiden en kan hij stemmen herkennen. De zeehond zelf kan emoties tonen zoals verbazing, blijdschap en boosheid en hij produceert klanken die lijken op een echte baby zeerob. De robot is overdag actief en slaapt ’s nachts.

12. Iemand in de iARM nemen
Mensen met een fysieke bewerking zijn erg afhankelijk van mensen om hun heen en hun leef- en werkomgeving. Dit belemmert hun in meerdere situaties en op meerdere factoren. De iARM is een robotarm voor de mensen die fysiek beperkt zijn. De iARM bevordert zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verhoogt de kwaliteit van leven. De persoon kan met behulp van de robotarm geheel zelfstandig eten en drinken.
Afhankelijk van het type rolstoel is de robotarm makkelijk te monteren. Een extra batterij of accu is niet nodig aangezien de robotarm op de voeding van de rolstoel kan worden aangesloten. Daarbij is de robotarm zowel links- als rechtshandig beschikbaar. De iARM kan helemaal aangepast worden aan de wensen en behoeften van de persoon en de mogelijkheden van de rolstoel. Er kan gekozen worden voor één-knopsbesturing, een aparte joystick, een toetsenbord of Android besturing. De joystick van de rolstoel kan eventueel ook worden gebruikt. Ook is de software voor de besturing heel gebruiksvriendelijk. De robotarm is in te stellen op drie snelheden, hij is 90 cm lang en heeft een grijper met een bek van negen cm en kan 1,5 kg tillen. De grijper is voorzien van rubberen nopjes, deze zorgen voor extra grip bij het vastpakken van voorwerpen.

Wil je nog meer lezen over zorg robots? Klik dan hier en ga naar onze Facebookpagina.

Bronnen:
NPO. (2015, 2 juli). De ‘zorgrobot’ in 2Doc: Ik ben Alice.(video) Geraadpleegd op: 16-11-2015.
Hogeschool van Amsterdam. (2015, 6 juli). Aaien op afstand met de mouw TASST. Geraadpleegd op: 19-11-2015.
Dupourque, V. (Vincent Dupourque). (2013, 21 april). Corien van Berlo speaks about MOBISERV and Kompaï(Video) Geraadpleegd op: 18-11-2015.
Erasmus MC. (2015.) Da Vinci Operatierobot. Geraadpleegd op: 18-11-2015.
Heeregrave, H. (Hans Heeregrave). (2012, 21 december). Rose de thuiszorgrobot. (Video) Geraadpleegd op: 18-11-2015.
Innovatiekring Dementie. (25 juni 2015). Robots: immer vriendelijke zorgverleners of onmenselijke zoethouders? Geraadpleegd op 15-11-2015.
Mogg, T. (2015, 26 februari). Meet Robear, a Japanese robot nurse with the face of a bear.Geraadpleegd op: 21-11-2015 .
NPO Gezond. (Steinbuch, M.). (2014, 9 september). Toekomst voor (zorg)robots. In Altijd Wat. Geraadpleegd op 18-11-2015.
Pro Contra. (November 2012). De Da Vinci-robot: dure gadget zonder meerwaarde. Geraadpleegd op 18-11-2015, van:
Prostaat. (2015). Behandeling van prostaatkanker met behulp van de Da Vinci Robot. Geraadpleegd op: 18-11-2015.
Robots.nu (z.j.). Robotzeehond Paro in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen. Geraadpleegd op: 18-11-2015.
Zorarobotics. (2015). Hallo ik ben de Zora oplossing. Geraadpleegd op 15-11-2015.
Robots.nu (z.j.). iARM intelligente robotarm voor aan je rolstoel. Geraadpleegd op: 17-11-2015.
DigInfoTV. (2011). RIBA II Care Support Robot For Lifting Patients. Geraadpleegd op: 17-11-2015.
Salton. J (2009). RIBA the friendly robot nurse. Geraadpleegd op: 17-11-2015.

 


Over de Auteurs

Demi van den Aar (23)
Jacco Sijnesael (21)
Roos Bähr (21)
Emily Golverdingen (19)
Iris Houweling (19)
en Floor Spijkman (22)
zijn studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij volgen nu de specialisatie digitale media strategieën. Wil je meer over hen weten ga dan naar de auteurspagina.

2 reacties Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *