Marketing: een kunst of pure wetenschap?

De hele dag door maak je als mens beslissingen, grote of kleine, bijna altijd moet je keuzes maken. Maar liefst 95% van al onze beslissingen worden onbewust gemaakt in ons brein. Dat betekent automatisch dat slechts 5% van ons gedrag wordt bepaald door ons bewuste brein. Dit komt omdat het voor ons veel energie kost om constant na te moeten denken over de keuzes die je maakt. Stel je eens voor dat je de hele dag over alles na moest denken, van je schoenveters strikken tot je bed opmaken, dan zou je nergens meer aan toe komen. Daarom kan ons brein automatisch handelen. Handelingen onbewust doen is dus veel effectiever en sneller. Dit bekend dat je als mens niet overal over na denkt en vaak luistert naar je gevoel en intuïtie en daar dus naar handelt. Maar wat kan je hier mee en nog belangrijker hoe kan je hierop inspelen?

Uiterlijk telt

Als het over marketing gaat is uiterlijk super bepalend. Het laat je heel snel beslissen of je een bepaald product wel of niet koopt of misschien zelfs naar de concurrent gaat. In een split-second let je eigenlijk op veel meer dan je in eerste instantie zult denken. Uit onderzoek is gebleken dat kleur een heel groot verschil kan maken in het aankoopproces. Ditzelfde geldt ook voor geluid, tekst, geur en zelfs de vormgeving van een product. Oftewel alles heeft invloed op waarom een consument wel of niet jouw product koopt. Er is al veel bekend over wat helpt en wat niet helpt maar om tot echte resultaten te komen moet je specifiek onderzoek verrichten.

Neuromarketing

Framing is een manier van mensen beïnvloeden, namelijk door een bepaald aspect te benadrukken of weg te laten. Je speelt niet in op het rationele denkproces maar juist op het onbewuste brein dat keuzes maakt op basis van gevoel. Door dit soort processen te gaan onderzoeken krijg je kostbare informatie. Door denkprocessen te onderzoeken kom je tot nieuwe inzichten. Hier zijn wetenschappers mee aan de slag gegaan en zo komen we op de term “neuromarketing”. “Neuromarketing is een techniek die onderzoekt hoe de hersenen reageren op stimuli middels neurowetenschappelijke techniek”.  Voor het eerste genoemd in 2002 door Ale Smidts, een Nederlandse organisatie-theoreticus. Officieel gezien is neuromarketing alleen op basis van FMRI-onderzoek. Een onderzoek waarin de proefpersoon gekoppeld wordt aan een computer om zo hersenactiviteit te meten maar die zijn vaak erg prijzig en lastig uit te voeren aangezien de onderzochte vaak langere tijd helemaal stil moet blijven liggen om tot juiste resultaten te komen. In mijn idee vallen alle technieken die onbewuste emotionele systemen onderzoeken van een persoon ook onder neuromarketing.

De verschillende onderzoeksmethodes

De bekendste methodes zijn: impliciete-associatietest, daarbij krijgen proefpersonen beelden en voorwerpen te zien. Facial coding dat is een methode waarbij je de emoties en gezichtsuitdrukkingen van mensen onderzoekt. Eye tracking is het volgen van de ogen. De volgende methode is huidgeleiding waardoor je via de huid kan kijken wat wel en niet emotie oproept door middel van hitte en zweet, elektro-encefalografie het meten van hersengolvenen en de wel bekende FMRI-techniek die door middel van een computer kan zien welke hersendelen actief zijn bij het zien van iets en welke niet. Al deze verschillende methodes worden veel gebruikt tegenwoordig, alleen de FMRI-techniek roept ethische vragen op. Dat in combinatie met de prijs zorgt ervoor dat weinig particulieren gebruik maken van deze onderzoeksmethode.

A/B testen

Als je vooral een website wilt optimaliseren kan je je het beste richten op A/B testen ook wel bekend als splittesten. Een A/B test is een vorm van testen waarin twee varianten tegen over elkaar getest worden. Dit met de bedoeling de website te optimaliseren voor een hogere conversieratio. Dit gaat niet zo zeer om wat mensen van je product vinden maar vooral over de indeling, volgorde en content op je website. Informatie verzamelen is dus heel belangrijk want het verbetert de output en maakt je accountable oftewel verantwoordelijk. Al je keuzes baseer je namelijk op data uit onderzoek. Denk wel goed na voor dat je een methode kiest wat je wilt onderzoeken want alle methodes onderzoeken iets anders. Als je dan een juiste onderzoeksmethode hebt gevonden kan je beginnen.

Wat belangrijk is om te onthouden is dat mensen vaak naar hun eigen gevoel luisteren, je moet dus onderzoeken met behulp van verschillende methodes wat mensen voelen bij jou product of merk en uitzoeken hoe je hier het beste gebruik van kan maken. Alleen als je de juiste informatie hebt gevonden en hebt toegepast kan je mensen overtuigen voor jou merk te kiezen. Neuro-onderzoek laat namelijk zien hoe mensen direct en gevoelsmatig reageren. Het zorgt voor effectiviteit, meer conversie en combineert wetenschap met marketing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *