Innovatietrends om toe te passen in ‘het nieuwe normaal protocol’ anno 2020

Tijdens de jaarwisseling omhelsde je degene die je dierbaar is. De nieuwjaarsborrel op werk ging van start met een toast, een moment van handen schudden – of een enkele collega drie zoenen geven – en een schaal met oliebollen waar iedereen van kan pakken. Op dat moment stond er een nieuwjaarsverrassing om de hoek klaar die de wereld zou overvallen. Eentje zonder roze strik eromheen. Innovatie staat bij de meeste bedrijven de afgelopen maanden in het teken van de ‘normale’ gang van zaken – op aangepaste wijze – door te kunnen laten gaan. In diezelfde tijd van akelige gebeurtenissen is er hoop dat deze zullen resulteren in een positieve bijdrage aan de innovatie motivatie van bedrijven. “Ondernemen op radicaal andere manieren levert duurzame bedrijfsgroei en resultaten” aldus Joost van de Velde (Emerce, 2020). Het begin van het ‘nieuwe normaal protocol’ anno 2020.

Nieuwe werkprocessen konden samen met de overgebleven oliebollen de vuilnisbak in. We leven met z’n allen in een snelle wereld, waar de veranderingen je om de oren vliegen en innovatie de sleutel tot succes is. Waar het vraagstuk vroeger – in het tijdperk voor corona – lag bij wel willen veranderen maar niet weten hoe, gaat het nu om moeten veranderen en niet hoe maar hoe snel.

Met de komst van de pandemie waarin we leven wordt de zorg zwaar getroffen en hangt het bestaan van horecazaken aan een zijden draadje. Omzetten blijven kelderen, het banenaanbod daalt en het aantal werklozen is met 26% gestegen naar 349 duizend (CBS (2020, 14 augustus). Wat in deze tijd ook is blijven stijgen is het verkrijgen van nieuwe inzichten. Juist in een confronterende periode als deze, waarin wij met elkaar door een maar wat slechte horrorfilm wandelen, zorgt voor inzichten die het leven blijvend zullen veranderen. Dit is het punt waarop innovatie om de hoek komt kijken. 

Hoewel de vooraf opgestelde werkprocessen eeuwig zonde lijken van de kostbare tijd, blijken deze zo slecht nog niet. Juist deze processen vormen de bouwstenen waarin op dit moment kan worden voortgeborduurd. Thuiswerken wanneer je klachten had, veranderde na de verlossende woorden van premier Rutte en zijn trouwe compagnon Hugo de Jonge – die van die hippe schoenen – naar een norm. De economie verandert en de mens verandert mee. Noodgedwongen een moment om te relativeren en evalueren heeft ertoe geleid dat innovatie trends inzichtelijker zijn geworden. Hieronder vijf belangrijke innovatie trends van deze tijd.

Klantgerichter opereren
Waar bedrijven zich voorheen bezig hielden met werkprocessen – daar is de term weer – gaan zij steeds klantgerichter opereren. Er wordt invulling gegeven aan de onvervulde behoeften van de klant, welke waardeproposities hiervoor nodig zijn en welke kanalen hiervoor moeten worden ingezet. Een combinatie van klant, technologie en business. 

Inspelen op de menselijke behoefte
Deze tijd vergt doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een hoop geduld. Voor elkaar en met elkaar. Een logisch gevolg is dat de focus komt te liggen op empathie in plaats van technologie. Een product dient als oplossing voor een menselijke behoefte. Je kunt als bedrijf nog zo’n waanzinnige dienstverlening bieden, als je die menselijke behoefte niet inzichtelijk hebt, zul je hoogstwaarschijnlijk opereren zonder daar enig resultaat uit te behalen. 

Emotie in het ontwerp
Een oude bekende maar nog oh zo belangrijk is het creëren van emotie in een merk. Het gaat verder dan door middel van storytelling in te spelen op de vaak emotionele aankoopbeslissingen. Het gaat om emoties waarop producten en/of diensten worden ontworpen. Dit is dé stap verder op het gebied van user experience, door middel van ontwerp de gewenste emoties opwekken. 

Het aanbod van business modellen neemt toe
Op creatieve wijze inspelen op de onzekerheid van nu. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met een verdienmodel waarbij gebruikers een maandelijkse vergoeding betalen om van de service gebruik te maken, in vaktermen wordt er dan gesproken van een abonnementenmodel. De vraag naar huren in plaats van kopen neemt toe en het hanteren van variabele prijzen is naast online nu ook offline zichtbaar.

De experimenteer cultuur
De laatste trend op het gebied van innovatie trends is die van een veranderende experimenteer cultuur. Deze cultuur is voornamelijk aanwezig bij online bedrijven, die met de inzet van experimenten hun dienstverlening en conversie voortdurend verbeteren. De verandering die deze trend doormaakt is dat je ziet dat ook steeds meer niet-digitale bedrijven een experimenteer cultuur hanteren, om tot een betere dienstverlening te kunnen komen. 

De keerzijde van ellende is dat er ook een nieuw begin komt. Zo zei John Lennon – één van ‘s werelds bekendste popmusici en vredesactivisten ooit:

“Everything will be okay in the end, if it’s not okay it’s not the end.”

Een inspirerende quote, die mij jaren geleden aan het denken heeft gezet. Hoewel de bladeren langzaam bruin worden en de lucht alleen maar schoner, blijft het een tijd van zorgen. Zorgen om elkaar, zorgen met elkaar. Daarom dat ik deze inspirerende quote en innovatie trends anno het ‘nieuwe normaal protocol’ graag met je deel. Wij, een voortdurend innoverend werkproces, die de wereld ten allen tijden net een stapje voor zullen blijven.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *